Category: Alternative

Ik Hef Tot U, Die In Den Hemel Zit - Hierdens Psalmenkoor ;Tehillim; - Hierdens Psalmenkoor II (Vinyl, LP)

Meztikasa

9 Comments

  1. Vanwaar ik dag en nacht Des Hoogsten bijstand wacht. Mijn hulp is van den HEER alleen, Die hemel, zee en aarde Eerst schiep, en sinds bewaarde. Vers 2 Hij is, al treft u 't felst verdriet, Uw wachter, die uw voet Voor wankelen behoedt; Hij, Isrels Wachter, sluimert niet; Geen kwaad zal u genaken; De HEER zal u bewaken. Vers 3 Zijn wacht, waarop.
  2. Verder glo ek dat die evangelie sal verprei, sodat massas tot bekering sal kom voordat Jesus terugkeer. Maar indien my eskatologie verkeerd is en daar nie meer in die hemel sal wees as in die hel nie, maak dit nie veel van ‘n verskil nie. Die feit is dat daar tog miljoene in die hemel sal wees (al is daar ook meer mense in die hel).
  3. Vandaag zit Hij aan de rechterhand Gods, dat houdt in dat Hij Gods mede-regent is aan wie alle macht in de hemel en op aarde is gegeven. Zelf zegt Hij: ‘Ik leef en gij zult leven’ (Johannes ). De kracht die Jezus uit de doden opwekte zal eens ook jou uit het graf doen opstaan. Een happy-end dus?
  4. Heer die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken. Toen antwoordde de Here: Ik ben het die er zal zijn Exodus a in de palm van Gods Onrustig is ons haii, o Heer tot het rust in U. Sint Augustinus Heer ik ben stil geworden, U hebt mijn ziel tot rust gebracht. Ik voel de winden Gods vandaag: vandaag hijs ik .
  5. Ik denk dat dit samenhangt met dat er gedacht wordt dat sommige mensen naar de hemel gaan om samen met Jezus te regeren aldaar. Iedereen maakt kans op het paradijs, echter dit paradijs dient geregeerd te worden en die regering bestaat uit verkozen mensen. Het is niet zo dat dit paradijs in de hemel is, dat zijn twee verschillende dingen.
  6. Tot U, die zetelt in de hemel hoog: Psalm Ik sla naar U, die in de hemel zit: Psalm Oculi nostri: Psalm Naar U sla ik mijn ogen op: Psalm Terecht kan Israël zeggen: Psalm Heel Israël getuige, blij van geest: Psalm Was er geen hulp gekomen van de HEER: Psalm Was Hij, de Heer, niet voor ons geweest.
  7. in den hemel zen d'r wijven, in den hemel is er drank wij kunnen zonder stijven onder engelegezank in den hemel zen d'r teven, heel den hemel is een kot d'r valt van alles te beleven onder 't waakzaam oog van God alles wa ge maar kunt wensen, 't lee hier allemaal gereed en die vrouwelijke engelen die zen godverdoemme heet slaagt maar alles.
  8. Maar ik geloof in de hemel omdat ik geloof in Jezus, Die de eerste Hemelburger is, de Eersteling. Ik geloof dat de Bijbel het Woord van God is De Heilige Geest heeft door mondelinge traditie en het op schrift stellen van woorden van God op een bijzondere wijze gezorgd dat wij weten van schepping, zonde, genade en herschepping.
  9. psalm (II) Tot U sla mijn ogen ik: psalm Als God ons thuisbrengt: psalm (I) Groot heeft de Heer gehandeld: psalm (II) Gelukkig alwie de Heer vreest: psalm (I) Gelukkig alwie de Heer vreest: psalm (II) De Heer is steeds barmhartig: psalm (I) Ik roep uit de diepten tot U, Heer! Psalm (II) Bewaar mij bij U, Heer.